นมมะพร้าวอัดเม็ด

สั่งซื้อตอนนี้!

รสมะพร้าว

นมมะพร้าวอัดเม็ดรสมะพร้าว
ความหวานจากมะพร้าวธรรมชาติ

รสชาไทย

จากชาไทยสู่นมมะพร้าวอัดเม็ด
ความหอมของชาไทย กับรสชาติที่ลงตัว

รสทุเรียน

ส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างนมมะพร้าวอัดเม็ด
และทุเรียนแสนอร่อย