บทความ นมมะพร้าวอัดเม็ด

เปิดประวัตินมอัดเม็ดสวนดุสิต นมไทยดังไกลถึงนอก
เปิดประวัตินมอัดเม็ดสวนดุสิต นมไทยดังไกลถึงนอก

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

เปิดประวัตินมอัดเม็ดสวนดุสิต นมไทยดังไกลถึงนอก     ย้อนหลังไปในปีพุทธศักราช 2512 ในครานั้นเกิด “ภาวะนมดิบล้นตลาด” จนเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องนำน้ำนมดิบจำนวนมากไปเททิ้งอย่างน่าเสียดาย ซึ่งสภาวะดังกล่าวมีมูลเหตุสำคัญมาจาก

1. เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจที่จะควบคุมคุณภาพ และไม่ทราบวิธีการเก็บรักษาน้ำนมดิบ

2. ราคานมผงจากต่างประเทศมีราคาต่ำกว่าการใช้นมดิบในประเทศเป็นวัตุดิบ

     โดยท่าน ดร.รสริน สมิตะพินทุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ท่านได้บอกเล่าเรื่องราวย้อนหลังไปเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้วว่า “ในยุคสมัยนั้น การค้าขายนม จะมีแต่เพียงคนแขกปั่นจักรยานเร่ขายนมไปตามพื้นที่ต่างๆ เท่านั้น กิจการโคนมในยุคต้นๆ จึงเป็นเรื่องใหม่สำหรับเกษตรกร ดังนั้น ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมก็จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แต่เกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลือกกระทำตามแบบแผนเดิมๆ ที่เคยยึดปฏิบัติ จึงทำให้วิกฤตการณ์น้ำนมดิบล้นตลาดเกิดขึ้นอีกเป็นระยะๆ

     ด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตามที่ได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยพระองค์ท่านทรงศึกษาค้นคว้า และทดลองด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนสามารถก่อตั้งโรงนมผง สวนดุสิต ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thairath

 บทความที่น่าสนใจ

นมมะพร้าวอัดเม็ด นวัตกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรสู่ตลาดภูมิภาค
“นมมะพร้าวอัดเม็ด” คนแพ้นมวัวก็ทานได้