บทความ นมมะพร้าวอัดเม็ด

ชะลออัลไซเมอร์ ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน
ชะลออัลไซเมอร์ ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ชะลออัลไซเมอร์ ด้วยน้ำมะพร้าวอ่อน     แต่ละปีมีผู้หญิงทั่วโลกเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอย่างถาวรประมาณ 50 ล้านคน เนื่องจากไม่มีฮอร์โมนจากรังไข่ มากระตุ้นมดลูกอีกต่อไป ผลข้างเคียงที่สำคัญอันเกิดจากการหมดประจำเดือนคือ โรคหัวใจ กระดูกผุ สตรีวัยทองมักได้รับฮอร์โมนทดแทน และพบอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ ในสตรีวัยทองที่ได้รับฮอร์โมนลดลง

       ในสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นับล้านคน ส่วนประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์กว่าแสนคน หากได้รับฮอร์โมนทดแทนนานมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป จะพบผลข้างเคียงอื่นๆ มากขึ้น ที่พบได้บ่อยก็คือมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ จึงมีความพยายามหาสารหรือพืชทดแทนจากธรรมชาติมาทดแทนฮอร์โมนสังเคราะห์

 

     ทั้งนี้ ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูง เพื่อนำมาเป็นฮอร์โมนทดแทนและพบว่าสตรีวัยทองชาวอเมริกัน ที่เริ่มรับประทานอาหารจำพวกถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วมีอัตราการเป็นมะเร็งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมสูงกว่าสตรีวัยทองในประเทศจีนหรือญี่ปุ่น ซึ่งคุ้นเคยกับการทานอาหารจำพวกถั่วเหลือง หรือผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก
 

     สำหรับในประเทศไทย นักวิจัยได้ทำการศึกษาสารที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณมากจนประสบผลสำเร็จแล้วคือผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือขาว แต่ประเทศญี่ปุ่นกลับได้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือขาวไปก่อนทั้งที่นักวิจัยของไทยได้ค้นคิดมาก่อนเป็นเวลานาน

     ดร. นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ได้ทำการวิจัยน้ำมะพร้าวอ่อนที่มี ฮอร์โมนเอสโตรเจน ใกล้เคียงกับถั่วเหลือง และกวาวเครือขาว โดยใช้ความรู้ของภูมิปัญญาไทย ที่ว่า
 

     หากดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนขณะมีประจำเดือนจะมีผลทำให้ประจำเดือนหยุดหรือกลายเป็นประจำเดือนกะปริบกะปรอยและทำให้มีประจำเดือนครั้งต่อไปล่าช้ากว่าปกติ
 

     โดยทำการศึกษาวิจัย เรื่องผลของน้ำมะพร้าวอ่อนต่อการชะลอการเกิดพยาธิสภาพโรคอัลไซเมอร์ เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2546-2548 และผลงานดังกล่าวได้รับความสนใจสูงในระดับนานาชาติ โดยได้รับคัดเลือกเป็นผลงานแบบโปสเตอร์ดีเด่น สาขาประสาทกายวิภาคศาสตร์ จากงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปี2549 ครั้งที่ 29
 

     “จากการทดลองพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงและมีส่วนช่วยลดพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์ โดยใช้หนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกทั้งสองข้างเป็นแบบจำลองแทนสตรีวัยทอง พบว่าหนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ออกและได้รับนำมะพร้าวเป็นเวลา 5 สัปดาห์ มีพยาธิสภาพของโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่าหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับน้ำมะพร้าว
 

     นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลทำให้การสมานแผลเร็วขึ้น ทั้งยังไม่มีแผลเป็นอีกด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาและพัฒนาให้เป็นยาเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่แผลหายช้ากว่าปกติ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน”
 

     จากความสำเร็จในครั้งนี้ ดร.นิซาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด ได้รับเชิญให้ไปให้คำแนะนำ ห้องปฎิบัติการเพื่อศึกษาการชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์โดยใช้สมุนไพร Nigella Sativa สมุนไพรพื้นเมืองของแถบเมดิเตอเรเนียน มีชื่อภาษาไทยว่า “เทียนดำ”ซึ่งมีฮอร์โมนเอสโตรเจน มหาวิทยาลัยปุตระ ระเทศมาเลเซีย และได้รับข้อเสนอให้ไปทำการวิจัยเรื่องดังกล่าวในห้องปฎิบัติการอันทันสมัยในมาเลเซีย
 

     ในเรื่องนี้ ดร.นิซาอูดะห์ เปิดเผยว่าได้ขอทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาให้น้ำมะพร้าวอ่อนเป็นอาหารเสริม เครื่องสำอาง และยาเพื่อชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์และยาเพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นต่อไปในอนาคต และจะทำการจดสิทธิบัติเพื่อพัฒนาเชิงพาณิชย์สำหรับประเทศไทยต่อไป
 

     หากการศึกษาวิจัยประสบความสำเร็จจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่มะพร้าว และทำให้ชาวสวนมะพร้าวมีรายได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ เพราะมะพร้าวเป็นพืชเกษตรของภาคใต้ และยังเป็นการลดการนำสินค้า เครื่องสำอาง และยาเข้าจากต่างประเทศได้อย่างมากบทความที่น่าสนใจ

ดื่มนมยังไง.....ช่วยลดความอ้วน
นมมะพร้าวอัดเม็ด กับ เด็กวัยละอ่อน